Polityka prywatności

Home / Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 16 Marzec 2024
Ostatnia aktualizacja: 16 Marzec 2024

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje politykę Kompleksowej oferty stolarki otworowej i ogrodzeń – Komplex. Joanna Pasek, ul. Radomska 20, Mazowieckie 26-900, Polska, e-mail: biuro@komplex.net.pl, telefon: 501 319 130 w sprawie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich danych, które zbieramy podczas korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej (https://komplex. net.pl). (Serwis”). Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, nie uzyskuj dostępu do Usługi ani nie korzystaj z niej.

Możemy modyfikować niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia i opublikujemy zmienioną Politykę prywatności w Usłudze. Zmieniona Polityka zacznie obowiązywać po 180 dniach od opublikowania zmienionej Polityki w Usłudze, a dalszy dostęp do Usługi lub korzystanie z niej po tym czasie będzie równoznaczne z akceptacją zmienionej Polityki prywatności. Dlatego zalecamy okresowe przeglądanie tej strony.

Jak wykorzystujemy Twoje dane:
Informacje, które o Tobie gromadzimy, będziemy wykorzystywać w następujących celach:

Wsparcie
Informacje administracyjne
Ochrona witryny
Jeśli będziemy chcieli wykorzystać Twoje dane w jakimkolwiek innym celu, poprosimy Cię o zgodę i wykorzystamy Twoje dane dopiero po otrzymaniu Twojej zgody, a następnie wyłącznie w celu(ach), na który(-e) wyrazisz zgodę, chyba że będziemy musieli postąpić inaczej przez prawo.

Twoje prawa:
W zależności od obowiązującego prawa możesz mieć prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, otrzymania kopii swoich danych osobowych, ograniczenia lub sprzeciwu wobec aktywnego przetwarzania Twoich danych, poproszenia nas o udostępnienie (przeniesienie) Twoich danych osobowych informacji innemu podmiotowi, cofnięcia udzielonej nam zgody na przetwarzanie danych, prawa wniesienia skargi do organu ustawowego oraz innych praw, jakie mogą mieć zastosowanie na mocy obowiązujących przepisów prawa. Aby skorzystać z tych praw, możesz napisać do nas na adres biuro@komplex.net.pl. Odpowiemy na Twoją prośbę zgodnie z obowiązującym prawem.
Pamiętaj, że jeśli nie pozwolisz nam gromadzić lub przetwarzać wymaganych danych osobowych lub cofniesz zgodę na ich przetwarzanie w wymaganych celach, możesz nie mieć dostępu do usług, dla których poszukiwano Twoich informacji, lub z nich korzystać.

Pliki cookie itp.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak z nich korzystamy, oraz o Twoich wyborach w związku z technologiami śledzenia, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

Bezpieczeństwo:
Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas ważne i zastosujemy rozsądne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub nieuprawnionej zmianie Twoich danych znajdujących się pod naszą kontrolą. Jednakże, biorąc pod uwagę nieodłączne ryzyko, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa, w związku z czym nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam przekazujesz i robisz to na własne ryzyko.

Inspektor ds. skarg / ochrony danych:
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich informacji, które są u nas dostępne, możesz wysłać e-mail do naszego specjalisty ds. skarg pod adresem Kompleksowa oferta stolarki otworowej i ogrodzeń – Komplex. Joanna Pasek, ul. Radomska 20, e-mail: biuro@komplex.net.pl. Rozpatrzymy Twoje wątpliwości zgodnie z obowiązującym prawem.